Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Gražina
Januškevičienė
lietuvių veterinarijos gydytoja. Daugiau
Gražina
Jucienė
Čižauskaitė, lietuvių keliautoja, matematikė programuotoja. Daugiau
Gražina
Juodkaitė
gydytoja oftalmologė. Mokslinio darbo svarbiausia sritis – akių įvairios ligos. Daugiau
Gražina
Kirdeikienė
lietuvių architektė restauratorė. Daugiau
Gražina
Kliaugienė
20 a. lietuvių menotyrininkė, dailės kritikė. Daugiau
Gražina
Kriaunevičienė
lietuvių tekstilininkė, drabužių dizainerė, pedagogė. Daugiau
Gražina
Landsbergienė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių pianistė, pedagogė, visuomenės veikėja. Daugiau
Gražina
Mareckaitė
20–21 a. lietuvių teatrologė, dramaturgė. Daugiau
Gražina Marija
Martinaitienė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių dailės istorikė, kultūrologė. Mokslinių tyrimų kryptys – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės menas, bažnytinė dailė, tautodailė, paminklosauga. Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros ir meno premija (2009). Daugiau
Gražina Marija
Samuolytė
lietuvių dailininkė restauratorė. Daugiau
Gražina
Matulaitytė‑Rannit
20 a. lietuvių dainininkė (lyrinis sopranas). Daugiau
Gražina
Miliauskaitė
lietuvių dainininkė (koloratūrinis sopranas). Daugiau
Gražina
Miniotaitė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių filosofė, politologė. Mokslinių darbų pagrindinės sritys: dorovės ir politikos filosofija, postmodernistinė tarptautinių santykių teorija, Lietuvos užsienio ir saugumo politika, saugumo ir kolektyvinio identiteto santykio problemos, feminizmo tyrimai. Daugiau