Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Vaclovas
Germanavičius
20 a. lietuvių baleto artistas, baletmeisteris. Daugiau
Vaclovas
Griganavičius
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Generalinio štabo pulkininkas (1927). Daugiau
Vaclovas
Gutauskas
20 a. lietuvių katalikų kunigas, jėzuitas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Vaclovas
Intas
gydytojas, akmenų kolekcininkas. 1957 Mosėdyje įkūrė unikalių akmenų muziejų. Daugiau
Vaclovas
Ivanauskas
20 a. lietuvių teatro aktorius. Daugiau
Vaclovas
Ivanauskas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Vakarų Lietuvos srities vadas. Daugiau
Vaclovas
Janavičius
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1925). Daugiau
Vaclovas
Juodpusis
lietuvių muzikologas. Daugiau
Vaclovas
Jurkus
lietuvių futbolininkas (vartininkas), treneris. Daugiau
Vaclovas Kazimieras
Žilinskis
19 a. Vilniaus vyskupas, Mogiliavo arkivyskupas. Daugiau
Vaclovas
Kosciuška
20 a. lietuvių tapytojas, grafikas. Daugiau
Vaclovas
Krutinis
20 a.–21 a. pradžios lietuvių skulptorius. Daugiau
Vaclovas
Lakis
lietuvių ekonomistas, apskaitos ir audito specialistas. Mokslinės veiklos kryptys: auditas, tarptautinė ir valdymo apskaita. Daugiau
Vaclovas
Mališauskas
20 a. lietuvių ekonomistas. Su kitais parengė žemės ūkio naudmenų, miškų, vandens išteklių, žuvivaisos tvenkinių, rekreacinių gamtos išteklių ekonominio vertinimo metodikas ir skales (pagal jas sudaryti atitinkami kadastrai). Daugiau
Vaclovas
Martinkus
20 a. lietuvių kunigas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas. Pasaulio tautų teisuolis (1995). Daugiau