Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Zita
Vanagaitė
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvė. Daugiau
Zita
Žemaitytė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių dailėtyrininkė. Lietuvos nacionalinės premijos laureatė (1990). Daugiau
zitietės
Lietuvių katalikių tarnaičių šv. Zitos draugija, katalikių tarnaičių ir darbininkių profesinė draugija, veikusi 1906–1940. Daugiau
Zizanijai
Lietuvos Stačiatikių Bažyčios veikėjai, broliai – Laurentijus ir Steponas. Daugiau