Lituanistika

1
2
7
A
Ą
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
Y
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Zenė
Sadauskaitė
lietuvių poetė, mokytoja. Daugiau
Zenius
Šileris
20–21 a. lietuvių mokytojas, literatūros tyrinėtojas, redaktorius. Sudarė P. Vaičaičio Raštus (1986). Daugiau
Zenona Ona
Atkočiūnienė
lietuvių informacijos teoretikė. Mokslinių tyrimų pagrindinės sritys: informacijos, informacijos išteklių, žinių vadyba, strateginė informacijos ir žinių vadyba, informacijos paslaugų rinkodara. Daugiau
Zenonas
Bačelis
20 a. lietuvių inžinierius, Brazilijos lietuvių visuomenės veikėjas. Daugiau
Zenonas
Bajoriūnas
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių pedagogas, psichologas. Parašė vadovėlių aukštųjų mokyklų studentams. Daugiau
Zenonas
Blynas
Lietuvos antinacinio pasipriešinimo veikėjas. 1942 įsitraukė į Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos veiklą. Daugiau
Zenonas
Butkus
istorikas. Tyrinėja 20 a. Baltijos šalių tarptautinę padėtį ir užsienio politiką, diplomatijos istoriją, Baltijos šalių istoriografiją. Daugiau
Zenonas
Dabkevičius
lietuvių agronomas fitopatologas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011). Lietuvos mokslo premija (2008). Daugiau
Zenonas
Gerulaitis
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Divizijos generolas (1937). Daugiau
Zenonas
Ivinskis
20 a. lietuvių istorikas. Lietuvių katalikų mokslo ir Lietuvos mokslų akademijų narys. Jo veikalas Lietuvos istorija: iki Vytauto Didžiojo mirties iki 20 a. pabaigos buvo brandžiausias bendrasis Lietuvos istorijos iki 1430 kursas. Daugiau
Zenonas
Jasaitis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Tigro rinktinės štabo viršininkas. Daugiau
Zenonas
Jonušas
20 a. lietuvių dirigentas, fagotininkas. Daugiau
Zenonas
Juknevičius
Lietuvos politikas. Kovo 11 Akto signataras. Teisininkas. Daugiau
Zenonas
Jusys
chemikas. Lietuvos mokslo premija (2000). Daugiau
Zenonas
Kubaitis
inžinierius mechanikas. Daugiau