Mokslas

2
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ś
Š
T
Ū
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Pierre
Bourdieu
Pjeras Burdjė, 20 a. prancūzų sociologas. Daugiau
Pierre
Curie
Pjeras Kiuri, 19 a.–20 a. pradžios prancūzų fizikas. Vienas radioaktyvumo mokslo kūrėjų. Nobelio premija (1903). Daugiau
Pierre de
Boisguilbert
Pjeras de Buagilberas, 17–18 a. prancūzų ekonomistas, fiziokratizmo pirmtakas. Žemdirbystę laikė vieninteliu nacionalinio turto šaltiniu. Tyrė skurdo priežastis, pabrėžė mokesčių svarbą, pasisakė už komercinę laisvę. Daugiau
Pierre de
Brazza
Pjeras de Braza, 19 a. antros pusės–20 a. pradžios prancūzų keliautojas, atradėjas, Afrikos tyrinėtojas. Daugiau
Pierre de
Fermat
Pjeras de Ferma, 17 a. prancūzų matematikas. Vienas skaičių teorijos kūrėjų. Daugiau
Pierre Émile
Martin
Pjeras Emilis Martenas, 19 a.–20 a. pradžios prancūzų metalurgas. Daugiau
Pierre
Fatou
Pjeras Fatu, 19 a. pabaigos–20 a. prancūzų matematikas. Daugiau
Pierre
Francastel
Pjeras Frankastelis, 20 a. prancūzų meno sociologas, estetikas, menotyrininkas. 1948 įkūrė Meno sociologijos tyrinėjimų centrą. Tyrė technikos, mokslo, plastinių menų ir socialinių struktūrų sąveiką. Daugiau