Mokslas

2
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ś
Š
T
Ū
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
pseudogenas
aktyvaus geno homologinė atmaina, kuri prarado savybę koduoti baltymą arba tam tikrą ribonukleorūgštį. Daugiau
Pseudolonginas
Longinas, antikinio estetikos ir literatūros kritikos veikalo graikų kalba Apie pakylėtumą autorius. Daugiau
pseudosfera
pastovaus neigiamo kreivio paviršius. Daugiau
psichiatrija
medicinos šaka, tirianti psichikos sutrikimų priežastis, patogenezę, epidemiologiją, patologiją, diagnostiką, gydymą, reabilitaciją ir profilaktiką, medicininę, socialinę ir teisinę pagalbą psichikos ligoniams. Daugiau
psichika
žmogaus ir kitų aukštesniųjų gyvūnų nervų sistemos ir smegenų savybė atspindėti aplinką ir reguliuoti organizmo sąveiką su ja. Psichika yra organizmo filogenezės ir ontogenezės rezultatas – kokybiškai nauja jų prisitaikymo prie aplinkos forma. Iki 19 a. antros pusės psichika vadinta siela. Daugiau
psichikos
evoliucija
gyvųjų organizmų elgsenos ir psichikos raida nuo jos atsiradimo iki šiuolaikinio žmogaus sąmoningos psichinės veiklos. Daugiau
psichikos
sveikata
geros vidinės savijautos būsena, kai asmuo suvokia save, savo ypatumus, gebėjimus, gali susidoroti su įprastais gyvenimo stresais, našiai, rezultatyviai dirbti ir prisidėti prie bendruomenės gerovės. Daugiau
psichiniai
reiškiniai
reakcijos, kuriomis atspindimos arba atpažįstamos tam tikrų daiktų arba aplinkos savybės. Psichinių reiškinių raidą, eigos dėsningumus ir mechanizmus tiria bendroji psichologija. Daugiau