Mokslas

2
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Į
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ś
Š
T
Ū
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Petronėlė
Bernadišienė
20 a. lietuvių kalbininkė. Daugiau
Petronėlė
Česnulevičiūtė
20–21 a. lietuvių literatūrologė. Išleido studiją apie Lazdynų Pelėdos kūrybą, parengė V. Krėvės rinktinius raštus. Daugiau
Petronėlė
Žostautaitė
20 a. lietuvių istorikė. Mažosios Lietuvos tyrinėtoja. Daugiau
petrotektonika
petrologijos šaka, tirianti tektoninių deformacijų įtaką uolienų sandarai, mikrostruktūroms, mikrostruktūrų deformuotose uolienose ryšius su šių uolienų tektonika. Daugiau
Petrus
Canisius
Petras Kanizijus, 16 a. katalikų teologas, pamokslininkas. Daugiau
Petrus
Viana
Petras Vijana, 16–17 a. Lietuvos filosofas, teologas. Jo paskaitose ir tezėse vyrauja tomizmas. Universalijų teorijoje jungė nuosaikų realizmą ir konceptualizmą, teigė tikėjimą esant aukščiau proto. Daugiau
Peutingerio
žemėlapis
Poitingerio žemėlapis, 4–5 a. Romos imperijos kelių ir gyvenviečių žemėlapio vienintelė kopija, sudaryta 13 a. vienuolio iš Colmaro. Daugiau