Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Juvencijus
Deikus
lietuvių inžinierius mechanikas. Daugiau
Juvencijus
Lapė
20 a.–21 a. psichologas. Lietuvos psichologų draugijos vienas steigėjų. Tyrė bendrąją, asmenybės, darbo, inžinerinę, eksperimentinę, teisės psichologiją. Daugiau
Juvencijus
Petrulis
20 a. vidurio–21 a. pradžios lietuvių agronomas, retardantų tyrimų Lietuvoje pradininkas. Daugiau
Juz
Aleškovskij
Juzas Aleškovskis, 20–21 a. rusų rašytojas. Dalyvavo neoficialiame literatūriniame judėjime; žinomas kaip vadinamųjų lagerio dainų tekstų autorius. Parašė satyrinių apysakų ir romanų. Daugiau
Juzė Liuda
Augustaitytė-Vaičiūnienė
20 a. lietuvių rašytoja, mokytoja. Nuo 1950 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Išleido eilėraščių rinkinių, scenos veikalų. Daugiau
Juzefa
Čeičytė
20–21 a. lietuvių tapytoja, scenografė. Daugiau
Juzefa
Daužvardienė
20 a. Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėja. 1971–1986 Lietuvos generalinė garbės konsulė Čikagoje. Daugiau
Juzefa
Katiliūtė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių tapytoja. Daugiau
Juzefa
Višinskienė-Mikuckaitė
lietuvių knygnešė, 20 a. pirmos pusės visuomenės veikėja. Daugiau
Juzefas
Mianovskis
Józef Mianowski, 19 a. Lietuvos ir Lenkijos gydytojas fiziologas. Daugiau