Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Feliks
Drzewiński
Feliksas Dževinskis, 19 a. Lietuvos fizikas. Daugiau
Feliks
Dzierżyński
Feliksas Dzeržynskis, lenkų revoliucionierius, sovietinis veikėjas. Sovietinio prievartos aparato organizatorius, nuo 1917 12 Rusijos ypatingosios kovos su kontrrevoliucija ir sabotažu komisijos, arba ČK, vadovas. Daugiau
Feliks Jan
Bentkowski
Feliksas Janas Bentkovskis, 18–19 a. lenkų literatūros istorikas, bibliografas. Daugiau
Feliks
Jasiński
Feliksas Jasinskis, 19 a. lenkų architektas, dirbęs Lietuvoje. Daugiau
Feliks Karol
Koneczny
Feliksas Karolis Konečnas, lenkų istorikas, istoriosofas. Daugiau
Feliks
Parnell
Feliksas Parnelis, 19–20 a. lenkų baleto artistas, baletmeisteris. Daugiau
Feliksas
Baltušis-Žemaitis
Lietuvos sovietinis karo veikėjas. SSRS kariuomenės Šešioliktosios lietuviškosios šaulių divizijos vadas. Daugiau
Feliksas
Bieliauskas
Lietuvos sovietinis veikėjas. 1951–1955 LSSR Aukščiausiosios Tarybos pirmininkas. Daugiau
Feliksas
Bielinskis
20 a. lietuvių statybos inžinierius, architektas. Daugiau
Feliksas
Čereška
vienas Lietuvos partizanų vadų. Vytauto rinktinės štabo viršininkas. Daugiau
Feliksas
Daukantas
20 a. lietuvių dizaineris. Dizaino specialybės pradininkas Lietuvoje. Daugiau
Feliksas
Einas
20 a. lietuvių aktorius. Daugiau
Feliksas
Galminas
lietuvių knygnešys. Daugiau
Feliksas
Ivanauskas
matematikas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011–2020). Lietuvos mokslo premija (1995, 2012). Daugiau