Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Irena
Kalvaitytė
lietuvių baleto artistė, pedagogė. Daugiau
Irena
Kavoliūnaitė
lietuvių agronomė. Daugiau
Irena
Kostkevičiūtė
20–21 a. lietuvių literatūrologė, dailėtyrininkė. Daugiau
Irena
Kriauzaitė
lietuvių aktorė, pedagogė. Daugiau
Irena
Kruopienė
lietuvių kalbininkė. Daugiau
Irena
Kubilienė
lietuvių pedagogė. Parengė anglų kalbos skaitinių, pratybų sąsiuvinių. Daugiau
Irena
Laurušienė
lietuvių dainininkė (sopranas), pedagogė. Daugiau
Irena
Leliūgienė
lietuvių edukologė, pedagogė. Mokslinės veiklos pagrindinės kryptys: edukacinės, moterų ir vaikų socialinės problemos, individo socializacija ir adaptacija, socialinis darbas bendruomenėje, lyginamoji socialinė pedagogika. Daugiau
Irena
Leonavičiūtė
20 a. lietuvių aktorė. Daugiau
Irena
Lipienė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių vitražistė. Daugiau
Irena
Liutikaitė
lietuvių aktorė. Daugiau
Irena
Mačerinskienė
lietuvių inžinierė ekonomistė. Mokslinių darbų pagrindinės kryptys: finansai, švietimo ekonomika, socialinis kapitalas, smulkusis ir vidutinis verslas. Daugiau
Irena Marija
Žukaitė
20 a.–21 a. pradžios lietuvių dainininkė (sopranas). Daugiau
Irena
Mikšytė
20 a. antros pusės–21 a. pradžios lietuvių muzikologė. Daugiau