Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Ivailo
Petrov
Ivailas Petrovas, 20 a. bulgarų rašytojas. Kūrybai būdinga visuomeninė tematika, ryšku satyra, ironija. Daugiau
Ivan
Aivazovskij
Ivanas Aivazovskis, 19 a. armėnų kilmės rusų tapytojas. Marinistas. Daugiau
Ivan
Aksakov
Ivanas Aksakovas, 19 a. rusų visuomenės veikėjas, publicistas, poetas. Vienas slavofilų ideologų. Leido ir redagavo periodinius leidinius (Russkaja beseda, Den′, Moskva, Rus′). Daugiau
Ivan
Andonov
Ivanas Andonovas, 20–21 a. bulgarų aktorius, kino režisierius. Daugiau
Ivan
Andrejevskij
Ivanas Andrejevskis, 19 a. rusų teisės istorikas, teisininkas. Daugiau
Ivan
Angelov
Ivanas Angelovas, 19–20 a. bulgarų tapytojas. Daugiau
Ivan
Aralica
Ivanas Aralica, kroatų rašytojas. Parašė apsakymų, daugiausia alegorinių, istorinių romanų. Daugiau
Ivan
Argunov
Ivanas Argunovas, 18 a.–19 a. pradžios rusų tapytojas. Daugiau
Ivan
Artobolevskij
Ivanas Artobolevskis, 20 a. rusų mašinų ir mechanizmų teorijos specialistas. Daugiau
Ivan
Bagramian
Ivanas Bagramianas, SSRS maršalas. Per II pasaulinį karą 1943 09–1945 02 vadovavo I Pabaltijo frontui, kurio kariuomenė 1944 07–10 užėmė didžiąją dalį Lietuvos. 1945 04–08 vadovavo III Baltarusijos frontui. Daugiau
Ivan
Bahrianyj
Ivanas Bahrianas, 20 a. ukrainiečių rašytojas. Daugiau
Ivan
Bardin
Ivanas Bardinas, 20 a. rusų metalurgas. Daugiau
Ivan
Beckoj
Ivanas Beckojus, 18 a. rusų valstybės ir visuomenės veikėjas. 1763 pateikė Rusijos mokyklų reformos planą. Skatino mokyti be prievartos, atsižvelgti į vaiko gabumus, netaikyti fizinių bausmių. Daugiau
Ivan
Beliajev
Ivanas Beliajevas, rusų teisės istorikas. Tyrė senovės Rusijos teisę, valstybinę ir visuomeninę santvarką, luomų, ypač valstiečių, ekonominę ir teisinę padėtį, miestų gyvenimą ir kita. Daugiau
Ivan
Bilibin
Ivanas Bilibinas, 19–20 a. rusų grafikas, scenografas. Daugiau