Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Ignác
Goldziher
Ignacas Goldziheris, 19 a. antros pusės–20 a. pradžios vengrų orientalistas. Tyrė arabų kultūrą, kalbas, islamo istoriją. Pirmasis nurodė islamo sinkretinį pobūdį. Daugiau
Ignacas
Chodzka
lenkų kalba Ignacy Chodzko, 18–19 a. Lietuvos rašytojas. Studijavo Vilniaus universitete, buvo Šubravcų draugijos narys. Lenkų kalba parašė gavendų, istorinių didaktinių apysakų. Daugiau
Ignacas
Čėsna
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žemaičių apygardos štabo viršininkas. Daugiau
Ignacas
Lojola
jėzuitų ordino įkūrėjas. Daugiau
Ignacas
Štachas
19 a. kunigas, blaivybės sąjūdžio Lietuvoje pradininkas. Dievo tarnas (2016). Daugiau
Ignace Joseph
Diertins
Ignacas Jozefas Dirtinsas, 17 a. katalikų teologas. Daugiau
Ignacy
Chodynicki
Ignacas Chodynickis, 19 a. lenkų istorikas, biografistas. Daugiau
Ignacy
Chrzanowski
Ignacas Chšanovskis, 19–20 a. lenkų literatūrologas. Daugiau
Ignacy
Daszyński
Ignacas Dašynskis, Lenkijos politikas. 1918 11 Lenkijos laikinosios vyriausybės Liubline ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras. Daugiau
Ignacy Emanuel
Lachnicki
Ignacas Emanuelis Liachnickis, 19 a. pirmos pusės leidėjas, publicistas, visuomenės veikėjas. Daugiau
Ignacy
Fonberg
Ignacas Fonbergas, 19 a. Lietuvos chemikas. Ištyrė Druskininkų versmių mineralinio vandens sudėtį. Daugiau
Ignacy
Friedman
Ignacas Fridmanas, 20 a. lenkų pianistas, kompozitorius. Daugiau
Ignacy
Hołowinski
Ignacas Holovinskis, 19 a. pirmos pusės lenkų filosofas, literatas, Mogiliavo arkivyskupas. Daugiau
Ignacy
Hryniewiecki
Ignacas Hryneveckis, Rusijos revoliucionierius. Daugiau
Ignacy
Jakowicki
Ignacas Jakovickis, 19 a. lietuvių geologas. Daugiau