Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Carl Gustaf
Arvid Rossby
Karlas Gustavas Arvidas Rosbis, 20 a. švedų meteorologas. Vienas atmosferos sraujymės teorijos kūrėjų. Daugiau
Carl Gustaf
de Laval
Karlas Gustavas de Lavalis, 19 a.–20 a. pradžios švedų inžinierius. Daugiau
Carl Gustaf
Ekman
Karlas Gustavas Ekmanas, Švedijos valstybės veikėjas. 1926–1928 ir 1930–1932 ministras pirmininkas. Daugiau
Carl Gustaf
Emil Mannerheim
Karlas Gustavas Emilis Manerheimas, Suomijos karo ir valstybės veikėjas. Pertvarkė kariuomenę ir inicijavo gynybos linijos pagal sieną su SSRS statybą. Per 1939–1940 Žiemos karą sėkmingai organizavo pasipriešinimą gausesnei ir geriau ginkluotai SSRS kariuomenei. 1944–1946 Suomijos prezidentas. Daugiau
Carl Gustaf
Wrangel
Karlas Gustavas Vrangelis, 17 a. Švedijos karo ir valstybės veikėjas. 1644 vadovavo jungtiniam Švedijos ir Olandijos laivynui, kuris nugalėjo Danijos laivyną. Daugiau
Carl Gustav
Hempel
Karlas Gustavas Hempelis, 20 a. JAV filosofas. Loginio empirizmo atstovas. Tyrinėjo mokslo logikos ir metodologijos problemas. Daugiau
Carl Gustav
Jacob Jacobi
Karlas Gustavas Jakobas Jakobis, 19 a. vokiečių matematikas. Pirmasis elipsines lygtis pradėjo taikyti skaičių teorijoje. Daugiau
Carl Gustav
Jung
Karlas Gustavas Jungas, 19 a. pabaigos–20 a. vidurio Šveicarijos psichologas, psichiatras. Daugiau
Carl Gustav
Pilo
Karlas Gustavas Pilas, 18 a. švedų tapytojas. Daugiau
Carl
Hagenbeck
Karlas Hagenbekas, 19–20 a. vokiečių cirko artistas. Daugiau
Carl Harald
Cramér
Karlas Haraldas Krameris, 20 a. švedų matematikas. Vienas stacionariųjų tikimybinių procesų spektrinės analizės, statistinių išvadų matematinių pagrindų, rizikos teorijos kūrėjų. Daugiau
Carl Heinrich
Carsten Reinecke
Karlas Heinrichas Karstenas Reinekė, 19 a.–20 a. pradžios vokiečių kompozitorius, pianistas, dirigentas. Daugiau
Carl Heinrich
Graun
Karlas Heinrichas Graunas, 18 a. vokiečių kompozitorius, dainininkas (tenoras), pedagogas. Daugiau
Carl Ingvar
Andersson
Karlas Ingvaras Andersonas, 20 a. švedų istorikas medievistas. Švedijos mokslų akademijos narys. Daugiau
Carl Johan
Alexis Enckell
Karlas Johanas Aleksis Enkelis, Suomijos politikas, diplomatas. 1918–1919, 1922, 1924 ir 1944–1950 užsienio reikalų ministras. Daugiau