Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Gebhard Leberecht
Blücher
Gebhardas Lėberechtas Bliucheris, 18–19 a. Prūsijos karo veikėjas. 1806–1811 Pomeranijos generalgubernatorius. Daugiau
Ģederts
Eliass
Gedertas Eliasas, 20 a. latvių tapytojas. Daugiau
Gedėtas
13 a. sūduvių (vakarų jotvingių) didžiūnas. Daugiau
Gediminas
Lietuvos didysis kunigaikštis (1316–1341). Daugiau
Gediminas
Akstinas
lietuvių dailininkas. Daugiau
Gediminas Arvydas
Biziulevičius
20 a.–21 a. pradžios lietuvių biotechnologas. Lietuvos mokslo premija (2008). Daugiau
Gediminas
Astrauskas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių lengvaatletis, sporto žurnalistas, poetas satyrikas. Daugiau
Gediminas
Baravykas
20 a. lietuvių architektas. Daugiau
Gediminas
Beržinskas
technologijos inžinierius. Daugiau
Gediminas
Brazaitis
lietuvių miškininkas. Daugiau
Gediminas
Černiauskas
lietuvių ekonomistas. 2001–2004, 2007–2008 ir 2013–2014 sveikatos apsaugos viceministras, 2008 07–12 ministras. Daugiau
Gediminas
Davulis
lietuvių inžinierius ekonomistas. Mokslinių darbų pagrindinės kryptys: ekonominių procesų modeliavimas ir valdymas, optimizavimo metodų taikymas ekonomikoje ir transporte, inžinerinė ekonomika, viešojo sektoriaus ekonomika. Daugiau
Gediminas
Dubauskas
lietuvių ekonomistas, fizikas. Mokslinės veiklos pagrindinės sritys: tarptautinė ekonomika, tarptautiniai ir viešieji finansai, bankininkystė, pinigų politika, organizacijų vadyba, retųjų elementų lazerinė spektroskopija, kietojo kūno ir dažų lazeriai. Daugiau
Gediminas
Gaigalas
fizikas. Sukūrė efektyvią integravimo sukininių ir kampinių kintamųjų atžvilgiu metodiką atomo teorijos uždaviniams spręsti. Lietuvos mokslo premija (2013). Daugiau