Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Gheorghe
Asachi
Georgė Asakis, 19 a. rumunų rašytojas, kultūros veikėjas. Jasuose įsteigė įvairių mokyklų, konservatoriją. Poezijoje žymu klasicizmo, romantizmo bruožai, vyrauja istoriniai patriotiniai motyvai. Daugiau
Gheorghe
Gheorghiu-Dej
Georgė Georgijus-Dežas, Rumunijos valstybės veikėjas. 1945–1965 Rumunijos komunistų partijos vadovas. Vykdė Rumunijos sovietinimo ir represijų, nuo 6 dešimtmečio – palyginti nepriklausomą politiką. Daugiau
Gheorghe
Tătărăscu
Georgė Teteresku, 20 a. Rumunijos valstybės veikėjas. Daugiau
Gheorghe
Tattarescu
Georgė Tataresku, 19 a. rumunų tapytojas. Bukarešte veikia jo vardo muziejus. Daugiau
Ghillebert de
Lannoy
Žiliberas de Lanua, flamandų diplomatas, keliautojas. 1413–1414 aplankė Žemaitiją, Vilnių, Trakus, Kauną, Pietų Lietuvą. Aprašė gyventojų buitį ir papročius, pirmasis – Vilniaus, Trakų, Kauno pilis. Daugiau
Gholamhosein
Saedi
Golamhoseinas Saedi, 20 a. Irano rašytojas. Jo grožinei kūrybai būdinga sapno ir realybės, tikrovės ir iliuzijos sampyna, ironija, groteskas, juodasis humoras, yra maginio realizmo užuomazgų. Daugiau