Personalijos

A
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
Vacys
Milius
20 a.– 21 a. pradžios lietuvių etnologas. Lietuvių katalikų mokslų akademijos akademikas (1997). Tyrinėjo Lietuvos kaimo materialiąją ir dvasinę kultūrą, etnologijos istoriją ir bibliografiją. Jono Basanavičiaus (1993) ir Lietuvos mokslo premija (2003). Daugiau
Vacys
Reimeris
20–21 a. lietuvių poetas, vertėjas. Dž. Nehru premijos (1968), Poezijos pavasario (1977) laureatas. Daugiau
Vacys
Sadauskas
20–21 a. gydytojas akušeris, ginekologas. Daugiau
Vacys
Vaivada
lietuvių istorikas, visuomenės veikėjas. Tiria konfesionalizacijos procesus Vakarų Lietuvoje. Daugiau
Václav
Brožík
Vaclavas Brožykas, 19 a.–20 a. pradžios čekų tapytojas. Daugiau
Vaclav
Dědina
Vaclavas Dedina, 19 a. pabaigos–20 a. čekų geografas, geomorfologas. Daugiau
Václav
Havel
Vaclavas Havelas, čekų rašytojas, politikas. Aktyvus antikomunistinis disidentas, vienas Chartijos 77 autorių. Jo kūryba buvo draudžiama, publikuojama tik Vakarų Europoje. 1989–92 Čekoslovakijos, 1993–2003 Čekijos prezidentas (pirmasis). Daugiau
Vaclav
Hollar
Vaclavas Holaras, 17 a. čekų grafikas. Daugiau
Vaclav
Ivanouski
Vaclavas Ivanouskis, 20 a. Baltarusijos politikas. Daugiau
Václav Jaroslav
Klofáč
Vaclavas Jaroslavas Klofačius, 20 a. Čekijos politikas, žurnalistas. Daugiau
Václav
Klaus
Vaclavas Klausas, Čekijos politikas.1993–1997 ministras pirmininkas; vienas rinkos ekonomikos Čekijoje kūrėjų. 2003–2013 Čekijos prezidentas. Daugiau
Vaclav
Lastouski
Vaclavas Lastouskis, 20 a. Baltarusijos politikas, istorikas, publicistas. Daugiau
Václav
Machek
Vaclavas Machekas, 20 a. čekų kalbininkas. Daugiau
Vaclav
Nižinskij
Vaclavas Nižinskis, 19–20 a. rusų baleto artistas, baletmeisteris. Daugiau
Václav
Rabas
Vaclavas Rabasas, 19 a. pabaigos–20 a. čekų dailininkas. Daugiau