Religija. Mitologija

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Kreontas
graikų mitologijoje – Tebų valdovės Jokastės brolis. Daugiau
krikščionybė
viena monoteistinių pasaulio religijų, kurios pagrindą sudaro tikėjimas į vieną Dievą trijuose asmenyse – Švenčiausiąją Trejybę (Dievą Tėvą, Dievą Sūnų ir Dievą Šventąją Dvasią). Daugiau
„Krikščionybės
sargas“
mėnesinis metodistų laikraštis, ėjęs 1923–1932 Tilžėje, Kaune, Rygoje ir kitur. Daugiau
krikščionys
krikščionybės išpažinėjai. Krikščioniu tampama pagal krikščionių Bažnyčių nuostatas ir apeigas priėmus Krikšto sakramentą. Daugiau
krikščioniškasis
socializmas
moderniosios krikščionybės atmaina, socializmo ideologiją ir praktiką grindžianti Evangelijos nuostatomis. Daugiau
krikščioniškosios politinės
doktrinos
teologinės doktrinos, krikščionybe grindžiančios valstybės modelį ir jo formavimąsi. Daugiau
Krikštas
krikščionių Bažnyčiose – vienas iš septynių sakramentų; pirmasis įkrikščioninimo sakramentas. Daugiau
krikštykla
bažnyčios įrenginys su šventintu vandeniu, naudojamas Krikšto apeigoms. Daugiau