Religija. Mitologija

A
B
C
Č
D
E
F
G
H
I
Į
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
Š
T
U
Ū
V
W
X
Z
Ž
Rebeka
Biblijos (Senojo Testamento) personažas. Izaoko žmona, Abraomo brolio Nahoro vaikaitė, Rachelės tėvo Labano sesuo Ezavo ir Jokūbo motina. Daugiau
„Redemptor
hominis“
popiežiaus Jono Pauliaus II pirmoji dogminė enciklika. Paskelbta 1979. Daugiau
redemptoriai
katalikų vyrų vienuolių ordinas, to ordino nariai. Daugiau
refektorijus
krikščionių vienuolyno arba kunigų seminarijos stačiakampis erdvus valgomasis. Daugiau
reformacija
16–17 a. Vakarų krikščionių religinis judėjimas, siekęs reformuoti Katalikų Bažnyčią ir katalikybės doktriną, lėmęs protestantiškųjų (evangelinių) Bažnyčių kūrimąsi. Daugiau
Regina
Protmann
16 a. antros pusės–17 a. pradžios katalikų vienuolė, kotryniečių vienuolijos įkūrėja. Daugiau
Regina
Teresiūtė
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvė, katalikų vienuolė. Daugiau
regula
krikščionių pašvęstojo gyvenimo institutų (vienuolijų) pagrindinių taisyklių rinkinys, reglamentuojantis kasdienį jų gyvenimą. Daugiau