Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
Zigmunds
Skujiņš
Zigmundas Skujinis, 20–21 a. latvių rašytojas. Daugiau
Zygmunt
Balicki
Zygmuntas Balickis, lenkų politikas, publicistas, sociologas. Vienas endekų vadovų ir ideologų. Daugiau
Zygmunt
Bauman
Zigmuntas Baumanas, 20–21 a. lenkų sociologas. Tyrė socialinių sistemų įsitvirtinimą ir kaitą, socialinę kontrolę ir vartotojiškumą, decivilizaciją, valdžios struktūrų ir kultūrų santykį, laisvės siekimą ir išlaikymą. Daugiau
Zygmunt
Berling
Zygmuntas Berlingas, Lenkijos karo veikėjas. 1943–1944 vadovavo SSRS suformuotai lenkų kariuomenei (Kosciuškos divizijai, I korpusui, I armijai). Daugiau
Zygmunt
Celichowski
Zygmuntas Celichovskis, 19 a. vidurio–20 a. pradžios lenkų istorikas, knygotyrininkas. Daugiau
Zygmunt
Czyżowski
Zygmuntas Čyžovskis, 17 a. Kameneco vyskupas. Daugiau
Zygmunt
Gloger
Zygmuntas Gliogeris, 19–20 a. lenkų archeologas, etnografas ir kultūros istorikas. Daugiau
Zygmunt
Hübner
Zygmuntas Hiubneris, 20 a. lenkų aktorius, režisierius, pedagogas. Daugiau
Zygmunt
Krasiński
Zygmuntas Krasinskis, 19 a. lenkų rašytojas. Vienas žymiausių lenkų literatūros kūrėjų. Daugiau
Zygmunt
Kubiak
Zygmuntas Kubiakas, 20–21 a. lenkų literatūrologas, kultūrologas. Daugiau
Zygmunt
Mackevič
Zygmuntas Mackevičius, lietuvių biologas histologas. Daugiau
Zygmunt
Noskowski
Zygmuntas Noskovskis, 19 a. antros pusės–20 a. pradžios lenkų kompozitorius, dirigentas, pedagogas. Daugiau
Zygmunt
Padlewski
Zygmuntas Padlevskis, Lenkijos politikos veikėjas. Daugiau
Zygmunt
Rysiewicz
Zygmuntas Rysevičius, 20 a. lenkų kalbininkas, indologas. Daugiau