Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
Zigmas
Petravičius
19 a. pabaigos–20 a. lietuvių tapytojas. Daugiau
Zigmas Pranas
Gružinskas
20–21 a. lietuvių televizijos operatorius. Daugiau
Zigmas Pranas
Starkus
20 a. pirmos pusės Lietuvos politikas. 1924–1925 vidaus reikalų ministras. 1925–1926 – valstybės kontrolierius. Daugiau
Zigmas
Rudaitis
19–20 a. gydytojas. Daugiau
Zigmas
Šerkšnas
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Daugiau
Zigmas Tadas
Urbonas
20 a.–21 a. pradžios lietuvių agronomas. 1962–1975 Lietuvos žemės ūkio akademijos rektorius. Daugiau
Zigmas
Talevičius
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Pulkininkas (1936). Daugiau
Zigmas
Toliušis
20 a. Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, teisininkas. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto vienas organizatorių. Daugiau
Zigmas
Vaišvila
Lietuvos politikas, visuomenės veikėjas. Kovo 11 Akto signataras. Fizikas. Daugiau
Zigmas
Venckus
20 a. lietuvių choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius. Daugiau
Zigmas
Vinickas
20 a. lietuvių agronomas fitopatologas. Daugiau
Zigmas
Virkšas
20 a. lietuvių kompozitorius, pedagogas. Daugiau
Zigmas
Zinkevičius
vienas žymiausių 20 a. Lietuvos kalbininkų, daugelio mokslo akademijų narys, 1996–1998 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras. Daugiau
Zigmas
Žemaitis
20 a. matematikas. Tobulino vidurinių mokyklų mokomąsias programas, rūpinosi Vilniaus krašto lietuvių kultūros problemomis, civilinės aviacijos plėtojimu Lietuvoje (1929–1940 Lietuvos aeroklubo pirmininkas). Daugiau
Zigmundas
Černiauskas
20–21 a. lietuvių cirko artistas. Daugiau