Rodyklė

1
2
4
7
A
Ą
B
C
Č
D
Đ
E
É
F
G
H
I
Y
Į
J
K
L
Ł
M
N
O
Ø
P
Q
R
S
Ş
Š
T
U
Ü
V
W
X
Z
Ž
Ζ
О
kraštotyra
išsamus ar teminis šalies, regiono ar gyvenvietės tyrimas visuomenės jėgomis. Daugiau
„Kraštotyra“
tęstinis leidinys; straipsnių rinkinys. 1963–1991 (su pertraukomis) Vilniuje leido Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugija. Daugiau
kraštotyros
draugijos
draugijos, kurios renka, tiria ir skelbia kraštotyros medžiagą. Daugiau
kraštotvarka
teritorijų planavimo priemonėmis vykdomas žmonių veiklos organizavimas ir aplinkos tvarkymas teritorijos naudojimo socialiniams, ekonominiams ir ekologiniams interesams suderinti ir harmoningam kultūriniam kraštovaizdžiui kurti. Daugiau
kraštovaizdis
tiesiogiai suvokiamas mus supančios Žemės paviršiaus aplinkos bendrasis pobūdis. Daugiau
kraštovaizdis
emociškai suvokiamas, dažniausiai regimas arba nupieštas Žemės paviršiaus aplinkos vaizdas. Daugiau
kraštovaizdis
planavimo dokumentuose visuomenės naudojimui ir aplinkosaugai skiriamas nustatytas teritorijos tipas. Daugiau
kraštovaizdis
Žemės paviršiaus gamtinių ir antropogeninių komponentų, susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys; šią integraciją išreiškiantis įvaizdis. Daugiau
kraštovaizdžio
architektūra
kraštovaizdžio planavimo, želdynų projektavimo mokslas ir menas, siekiantis pritaikyti arba pertvarkyti kraštovaizdį pagal visuomenės reikmes, išlaikyti žmogaus kuriamų dirbtinių elementų ir gamtos pusiausvyrą, priartinti žmogų prie gamtos. Daugiau
kraštovaizdžio
ekologija
kraštovaizdžio geografijos mokslo geosisteminės analizės kryptis. Daugiau
kraštovaizdžio
ekologija
mokslas, tiriantis ekosisteminę kraštovaizdžio sandarą ir ją formuojančius bioekologinius ryšius. Daugiau
kraštovaizdžio
geochemija
kraštovaizdžio geografijos mokslo kryptis, tirianti kraštovaizdžio sferoje vykstančius cheminių elementų pasiskirstymo ir migracijos dėsningumus. Daugiau
kraštovaizdžio
geofizika
kraštovaizdžio geografijos mokslo kryptis, tirianti kraštovaizdžio sferoje vykstančius medžiagos masės ir energijos pasiskirstymo ir sąveikos dėsningumus. Daugiau
kraštovaizdžio
geografija
geografijos mokslo sistemos šaka, tirianti kraštovaizdžio morfologinę sandarą, jame vykstančius geoekologinius procesus ir grindžianti kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo ir planavimo metodiką. Daugiau