Sovietų represuoti Lietuvos ministrai

A
B
J
K
L
M
P
S
V
Z
Aleksandras
Stulginskis
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Lietuvos Tarybos narys, Vasario 16 Akto signataras. 1918–1919 ministras be portfelio, vidaus reikalų, maitinimo ir viešųjų darbų, žemės ūkio ir valstybės turtų ministras. 1920–1922 Steigiamojo Seimo pirmininkas. 1922–1926 Lietuvos Respublikos prezidentas. Daugiau
Aleksandras
Žilinskas
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, teisininkas. 1928–1934 teisingumo ministras. Parengė ir įvykdė teismų reformą. Daugiau
Antanas
Endziulaitis
20 a. pirmos pusės lietuvių politikas. 1925–1926 vidaus reikalų ministras. Daugiau
Antanas
Merkys
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės veikėjas, karininkas. 1919, 1920, 1926–1927 krašto apsaugos ministras. Vienas Lietuvių tautininkų sąjungos kūrėjų (1924). 1927–1932 Klaipėdos krašto gubernatorius. 1939 11 21–1940 06 17 ministras pirmininkas, 1940 06 15–17 ėjo prezidento pareigas. Daugiau
Antanas
Tamošaitis
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Teisininkas. 1939–1940 Lietuvos Respublikos teisingumo ministras. Daugiau
Augustinas
Voldemaras
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. Ministras pirmininkas (1918, pirmasis, ir 1926–1929). 1918–1920 ir 1926–1929 užsienio reikalų, 1928–1929 dar ir krašto apsaugos ministras. Daugiau
Balys
Giedraitis
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir karo veikėjas. Pulkininkas (1928). 1930–1934 krašto apsaugos ministras. Daugiau
Benediktas
Tomaševičius
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas. 1918–1922 vienas nepriklausomos Lietuvos ryšių institucijų ir įstaigų tinklo organizatorių. 1923 susisiekimo ministras. Daugiau