Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
„Vytis -
The Knight“
JAV lietuvių katalikiško jaunimo žurnalas, nuo 1915 leidžiamas Čikagoje. Daugiau
„Vyturys“
iliustruotas vaikų žurnalas, 1931 ir 1935–1940 ėjęs Kaune. Daugiau
„Vyturys“
vaikų ir jaunimo literatūros leidykla, 1985–2000 veikusi Vilniuje. Daugiau
„Vivendi“
Prancūzijos žiniasklaidos bendrovė, veikianti nuo 1853 metų. Daugiau
Vladas
Bakūnas
20 a. žurnalistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. Daugiau
Vladas
Būtėnas
20 a. JAV lietuvių žurnalistas, visuomenės veikėjas. Dirbo radijo stoties Amerikos balsas lietuviškajame skyriuje (1978–91). Bendradarbiavo laikraščiuose Dirva, Draugas, Tėviškės žiburiai. Daugiau
Vladas
Civinskas
20 a. lietuvių žurnalistas, knygų leidėjas. 1952–65 Čikagoje vadovavo lietuvių leidyklai Terra. Daugiau
Vladas
Dargis
20–21 a. lietuvių spaudos darbuotojas, Didžiosios Britanijos lietuvių veikėjas. 1987–1995 savaitraščio Europos lietuvis redaktorius. Daugiau