Žiniasklaida

7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
August Ludwig
von Schlözer
Augustas Liudvigas fon Šlėceris, vokiečių istorikas, filologas, publicistas. Daugiau
„Aukštaičių
kova“
Aukštaitijos partizanų nelegalus laikraštis. Daugiau
Aurelija
Arlauskienė
lietuvių žurnalistė. Lietuvos radijo ir televizijos tarybos narė (1996–1999), Naujienų tarnybos direktorė (2000–2001). Daugiau
Aurelija Marija
Balašaitienė
20–21 a. lietuvių rašytoja, visuomenės veikėja. Nuo 1949 gyveno Jungtinėse Amerikos Valstijose. Daugiau
„Australijos
lietuvis“
dvisavaitinis laikraštis, ėjęs 1948–1956 Adelaidėje. Įkūrė ir redagavo J. Glušauskas-Arminas. Daugiau
Australijos
žiniasklaida
Pirmoji knyga išleista 1802. 21 a. pradžioje ėjo apie 3000 pavadinimų periodinių leidinių. Radijas veikia nuo 1923, televizija – nuo 1956. 1935 įkurta informacijos agentūra Australian Associated Press / Information Services. Daugiau
„Austrijos lietuvių
informacijos biuletenis“
Austrijos lietuvių karo pabėgėlių periodinis leidinys, ėjęs 1947–1952. Daugiau
Austrijos
žiniasklaida
Pirmoji spaustuvė įkurta 1482 Vienoje. 2018 išleista apie 9600 pavadinimų knygų. 21 a. pradžioje ėjo apie 3000 periodinių leidinių. Radijas veikia nuo 1923, televizija – nuo 1955. 1946 įkurta naujienų agentūra Austria Presse-Agentur (APA). Daugiau