Žiniasklaida

7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
„Aušra“
pirmasis tautinis lietuvių mėnraštis, 1883 03–1886 06 ėjęs Mažojoje Lietuvoje. Daugiau
„Aušra“
spaustuvė, 1947–2014 veikusi Kaune. Įkurta sujungus leidyklos Šviesa spaustuvę, popieriaus gaminių fabriką ir litografiją Aušra. 1948–1989 vadinta V. Kapsuko-Mickevičiaus spaustuve. Daugiau
„Aušra“
Mažosios Lietuvos laikraštis, ėjęs 1896–1899 Tilžėje. Leido E. Jagomastas. Daugiau
„Aušra“
laikraštis, ėjęs 1911–1915 ir 1919 Vilniuje. Įkurtas V. Mirono, A. Petrulio, J. Novickio. Daugiau
„Aušra“
Lenkijos lietuvių dvisavaitinis žurnalas, einantis nuo 1960. Daugiau
„Aušra“
Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui žurnalas, ėjęs 1975–1988. Daugiau
Aušra Marija
Sluckaitė-Jurašienė
lietuvių rašytoja, literatūros kritikė, žurnalistė. Daugiau
„Aušrelė“
Lenkijos lietuvių mėnesinis vaikų žurnalas, einantis nuo 1997 Punske. Iki 1999 žurnalo Aušra priedas. Daugiau