Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Malavio
žiniasklaida
Per metus išleidžiama apie 130 pavadinimų knygų. Išeina apie 30 periodinių leidinių. Valstybinis radijas veikia nuo 1964, valstybinė televizija – nuo 1999 metų. Nuo 1966 veikia naujienų agentūra Malawi News Agency (MANA). Daugiau
Maldyvų
žiniasklaida
2006 ėjo apie 20 periodinių leidinių. Valstybinis radijas veikia nuo 1962, valstybinė televizija – nuo 1978. Radijo ir televizijos laidas transliuoja anglų ir maldyvų kalbomis. Malėje nuo 1979 veikia naujienų agentūra Haveeru News Service (HNS). Daugiau
Malio
žiniasklaida
Per metus išleidžiama apie 40 pavadinimų knygų. 2006 ėjo apie 20 periodinių leidinių, daugiausia prancūzų kalba. Radijas veikia nuo 1957, televizija – nuo 1983 metų. Nuo 1977 veikia naujienų agentūra Agence Malienne de Presse et Publicité (AMAP). Daugiau
Maltos
žiniasklaida
Per metus išleidžiama apie 250 pavadinimų knygų. Seniausias periodinis leidinys – oficialus laikraštis Malta Government Gazette (nuo 1813, anglų ir maltiečių kalbomis). Nacionalinis radijas Radju Malta veikia nuo 1935, nacionalinė televizija Television Malta – nuo 1961. Daugiau
Mamoničių
spaustuvė
veikė 1574–1624 Vilniuje. Spausdino knygas Stačiatikių bažnyčiai ir mokyklai, LDK teisės leidinius – Lietuvos Statutą, Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo nuostatus, valdovų įsakus. Daugiau
manuskriptas
senovės rankraštis, bet kokios formos (ritininės, kodekso, lakštinės) rankraštinė knyga. Daugiau
„Mare
Balticum“
1965–1988 Baltijos bendrijos Travemündėje (prie Liubeko), 1988–2004 Baltijos akademijos Liubeke leistas metraštis. Daugiau
„Mare
Balticum“
Baltijos jūros valstybių tarybos tęstinis leidinys, nuo 1996 einantis Kopenhagoje. Daugiau