Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
periodinis
leidinys
reguliariai tuo pačiu pavadinimu leidžiamas leidinys. Daugiau
„Perspektyvos“
Lietuvos intelektualaus antisovietinio pasipriešinimo nelegalus leidinys. Leistas 1978–1982 Vilniuje ir Panevėžyje. Daugiau
Peru
žiniasklaida
Per metus išleidžiama apie 2200 pavadinimų knygų. 2008 ėjo daugiau kaip 500 periodinių leidinių. Radijas veikia nuo 1925, televizija – nuo 1957. Limoje veikia naujienų agentūra AndinaAgencia de Noticias Peruana (nuo 1981). Daugiau
Petras
Babickas
20 a. lietuvių fotografas, žurnalistas, rašytojas. Pirmasis Lietuvos radijo pranešėjas. 1932 surengė pirmąją meninės fotografijos individualią parodą Kaune. Daugiau
Petras
Bancevičius
20 a. Didžiosios Britanijos lietuvių spaudos darbuotojas. 1902 Bellshillyje įsteigė Lietuvių informacijos biurą ir Varpo bendrovę. Vienas Škotijos lietuvių švietimo draugijos steigėjų. Daugiau
Petras Blastus
Kmita
16–17 a. lietuvių spaustuvininkas. Daugiau
Petras
Jurgėla
20 a. JAV lietuvių visuomenės veikėjas, publicistas. Daugiau
Petras
Saurusaitis
19–20 a. Lietuvos katalikų, spaudos darbuotojas. 1898 nusipirko Ryto spaustuvę ir joje leido savaitraštį Rytas, laikraštį Bažnyčios tarnas. Leido blaivybei skirtus leidinius: žurnalą Šviesa, laikraštį Spinduliukas. Daugiau