Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
„Austrijos lietuvių
informacijos biuletenis“
Austrijos lietuvių karo pabėgėlių periodinis leidinys, ėjęs 1947–1952. Daugiau
Austrijos
žiniasklaida
Pirmoji spaustuvė įkurta 1482 Vienoje. 2018 išleista apie 9600 pavadinimų knygų. 21 a. pradžioje ėjo apie 3000 periodinių leidinių. Radijas veikia nuo 1923, televizija – nuo 1955. 1946 įkurta naujienų agentūra Austria Presse-Agentur (APA). Daugiau
„Aušra“
pirmasis tautinis lietuvių mėnraštis, 1883 03–1886 06 ėjęs Mažojoje Lietuvoje. Daugiau
„Aušra“
spaustuvė, 1947–2014 veikusi Kaune. Įkurta sujungus leidyklos Šviesa spaustuvę, popieriaus gaminių fabriką ir litografiją Aušra. 1948–1989 vadinta V. Kapsuko-Mickevičiaus spaustuve. Daugiau
„Aušra“
Mažosios Lietuvos laikraštis, ėjęs 1896–1899 Tilžėje. Leido E. Jagomastas. Daugiau
„Aušra“
laikraštis, ėjęs 1911–1915 ir 1919 Vilniuje. Įkurtas V. Mirono, A. Petrulio, J. Novickio. Daugiau
„Aušra“
Lenkijos lietuvių dvisavaitinis žurnalas, einantis nuo 1960. Daugiau
„Aušra“
Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui žurnalas, ėjęs 1975–1988. Daugiau