Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Ahmad Ibn Ali
al Kalkašandi
Ahmadas Ibn Alijus al Kalkašandis, arabų istorikas, enciklopedininkas. Daugiau
„Aidai“
katalikų pasauliečių leidykla. Įkurta 1993 Vilniuje. Leidžia originalius ir verstinius teologijos, filosofijos, istorijos veikalus ir kitą akademinio pobūdžio literatūrą, grožinės literatūros kūrinius. Daugiau
„Aidai“
katalikiškas kultūros žurnalas. Įkurtas 1944 Vokietijoje, nuo 1949 ėjo JAV. 1992 sujungtas su žurnalu Naujasis Židinys. Daugiau
Airijos
žiniasklaida
Pirmoji knyga airių kalba išėjo 1571 metais. Per metus išleidžiama apie 2200 pavadinimų knygų airių ir anglų kalbomis. Radijas veikia nuo 1926, TV – nuo 1961. Nuo 1992 veikia informacijos agentūra Ireland International News Agency. Daugiau
„Aistia“
kooperatinė leidykla, 1946 veikusi Wiesbadene, 1946–1949 – Kasselyje. Daugiau
„Aistija“
karo pabėgėlių informacinis biuletenis Vokietijoje, ėjęs 1949 ir 1953. Leido Latvių–lietuvių vienybės draugijos spaudos biuras. Daugiau
„Akademikas“
Lietuvos akademinio jaunimo žurnalas, ėjęs 1933–1939 ir 1993–1995 Kaune. Tautininkų krypties. Daugiau
Akademinės skautijos
leidykla
JAV lietuvių leidykla. Įkūrė 1970 Čikagoje Akademikų skautų filisterių sąjunga. Daugiau