Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
Kazimieras
Pūras
20–21 a. lietuvių žurnalistas, literatas, vertėjas. Daugiau
Kazimieras
Račkauskas
20–21 a. lietuvių istorikas, kraštotyrininkas, žurnalistas. 1971–90 Paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos centro tarybos pirmininko pavaduotojas. Daugiau
Kazys
Bagdonavičius
20–21 a. lietuvių žurnalistas, rašytojas. Parašė scenarijų TV serialams (Petraičių šeimoje, Sveika, Irena), dokumentiniams filmams, pjesių. Išleido satyros rinkinių. Daugiau
Kazys
Bauba
20 a. lietuvių žurnalistas, pedagogas. Katalikų spaudoje paskelbė straipsnių kultūros ir ideologijos temomis. Daugiau
Kazys
Bridžius
20 a. lietuvių žurnalistas. Parašė eilėraščių. Daugiau
Kazys
Karpius
19–20 a. rašytojas, žurnalistas, Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikėjas. Daugiau
Kazys Petras
Obolėnas
lietuvių žurnalistas. 1940 01–06 ir 1942–44 leido ir redagavo žurnalą Savaitė. 1949–52 laikraščio Britanijos lietuvis redaktorius. Daugiau
Kazys
Požėra
lietuvių žurnalistas. Lietuvos žurnalistų draugijos vienas atkūrėjų (1990). Parašė grožinių kūrinių. Daugiau