Žiniasklaida

1
7
A
B
C
Č
D
E
F
G
H
Į
I
Y
J
K
L
M
N
O
Õ
P
R
S
Š
T
U
V
W
X
Z
Ž
„Tiesa“
visuomeninis politinis laikraštis, 1917–1994 ėjęs Petrograde, Maskvoje, Raseiniuose, Karaliaučiuje, Bellshillyje, Smolenske, Kaune, Vilniuje. 1944–1990 LSSR oficialusis ir pagrindinis dienraštis lietuvių kalba. Daugiau
„Tiesa“
JAV lietuvių laikraštis, 1930–1981 ėjęs Niujorke, 1982–1993 Middletowne. Daugiau
„Tiesos
kelias“
mėnesinis religijos žurnalas, 1925–1940 ėjęs Kaune. Redaktorius ir leidėjas P. Kuraitis. Daugiau
„Tygodnik
rolniczy“
žemės ūkio laikraštis, 1911–1915 ir 1922–1939 ėjęs Vilniuje lenkų kalba. Daugiau
„Tygodnik
Wilenski“
mokslo, literatūros laikraštis, 1815–1822 ėjęs Vilniuje lenkų kalba. Įsteigė J. Lelewelis, leido A. Żółkowskis. Daugiau
„Tilžės
keleivis“
Mažosios Lietuvos lietuvių laikraštis. 1883–1924 ėjo Tilžėje. Daugiau
Tilžės
spaustuvės
1816–1941 Tilžėje lietuviškas knygas ir periodinę spaudą spausdinusios spaustuvės. Daugiau
tiražas
spaudinio vieno leidimo egzempliorių skaičius. Daugiau