Autorius (-ė) Algis Žvirblis

programavimas
indikatyvinis (netiesioginis) valstybės ekonominės ir socialinės plėtros planavimas rinkos ekonomikos ir mišriosios ekonomikos šalyse kaip vienas valstybės strateginio planavimo metodų (taikomas kartu su ekonominiu prognozavimu ir matematiniu programavimu). Daugiau
regioninė
ekonomika
ekonomikos mokslo šaka (apimanti ir miestų ekonomiką), kuri nagrinėja pasaulio ar konkrečios šalies regionų ūkį, jų tarpusavio ryšius ir vidines ekonomines problemas. Daugiau
regioninė ekonominė
plėtra
šalies, šalių grupės (pavyzdžiui, Europos Sąjungos) ar viso pasaulio regionų ekonominės būklės gerinimas atsižvelgiant į jų geografinius, ūkinius, socialinius ir kitus ypatumus. Daugiau
privatizacija
valstybinės, savivaldybių ar visuomeninės nuosavybės (įmonių, jų padalinių ir turto, akcijų, gyvenamųjų namų ir butų, žemės, gamtinių išteklių ir kitos) perdavimas privačių subjektų nuosavybėn, taip pat šio turto valdymo perleidimas privatiems fiziniams ar juridiniams asmenims. Daugiau
protekcionizmas
valstybės ekonominė politika, kuri apsaugo šalies gamintojus nuo užsienio konkurencijos vidaus rinkoje ir (ar) padeda jiems skverbtis į užsienio rinkas. Daugiau