Autorius (-ė) Algis Žvirblis

rinka
prekių ir paslaugų mainų tarp savo noru juose dalyvaujančių pardavėjų ir pirkėjų, šiais mainais pagrįstų ekonominių santykių visuma. Rinkos ekonomikoje rinka yra pagrindinis ekonominės veiklos organizavimo būdas. Daugiau
sąnaudos
kuriam nors tikslui pasiekti panaudotos piniginės lėšos, žaliavos ir medžiagos, kuras, elektros energija, darbas, laikas ir kiti ištekliai, dažniausiai vertine išraiška. Daugiau
tvarioji
plėtra
darni ir tolydi visuomenės ekonominė, socialinė ir ekologinė plėtra, kuri tenkina žmonių dabartinius poreikius nekeldama pavojaus ateities kartų galimybėms patenkinti savuosius. Daugiau
tinklinis
planavimas
projektų planavimo metodas, pagrįstas jų tinklinių grafikų sudarymu. Daugiau
sprendimų
priėmimas
vadybos procesas organizacijoje, kai jos tikslams pasiekti pagrindžiamas ir pasirenkamas geriausias iš dviejų ar daugiau alternatyvių problemos sprendimo variantų. Daugiau
SWOT
analizė
strateginio planavimo metodas, naudojamas organizaciją veikiantiems palankiems ir nepalankiems vidiniams ir išoriniams veiksniams nustatyti. Daugiau
rinkodaros
teorijos
mokslinės koncepcijos, kurios nagrinėja rinkodaros teorinius pagrindus, plėtros tendencijas ir praktiką įvairioje socialinėje aplinkoje, prekių gamintojų ar paslaugų teikėjų ir jų pirkėjų ar vartotojų santykius. Daugiau
rinkodaros
tyrimai
informacijos, reikalingos rinkodaros sprendimams priimti, paieška, identifikavimas, rinkimas, apdorojimas, kaupimas, aiškinimas ir kompleksinis vertinimas. Daugiau
rinkos
tyrimas
rinkodaros tyrimų sudedamoji dalis – sociologinis tyrimas, kurio metu renkama, apdorojama ir įvertinama informacija apie tam tikrų prekių ar paslaugų rinką, jų vartotojus. Daugiau
rinkotyra
mokslas apie rinkos tyrimus ir jų vykdymo metodus. Daugiau