Autorius (-ė) Sigitas Jegelevičius

„Amtsblatt des Generalkommissars
in Kauen“
Kauno generalinio komisaro žinios, nacių okupacinės civilinės valdžios Lietuvoje oficialus leidinys. Daugiau
archyvas
įstaiga ar įstaigos, įmonės, organizacijos skyrius, kuris kaupia, saugo, tvarko, registruoja, moksliškai tiria ir naudoja įvairius dokumentus; bet kokių institucijų ar asmenų veiklos dokumentų fondai; pastatai ar jų dalys, kuriose laikomi dokumentai. Daugiau
archyvistika
pagalbinė istorinė disciplina, tirianti archyvų darbo teoriją, metodiką ir organizavimą, archyvų istoriją. Daugiau
archyvistika
Lietuvoje
pagal 1997 patvirtintą mokslo sričių klasifikaciją priskiriama prie komunikacijos ir informacijos mokslų. Plėtojama nuo 19 a. antros pusės. Daugiau
archyvotyra
archyvistikos dalis, tirianti archyvus ir archyvinių fondų istoriją, t. p. vertinanti archyvinius dokumentus. Daugiau
Centrinis metrikų
archyvas
1940–2001 veikė Vilniuje. Daugiau
Ernestas
Galvanauskas
20 a. Lietuvos valstybės ir politikos veikėjas, diplomatas. Lietuvos ministras pirmininkas (1919–1920 ir 1922–1924), finansų, prekybos ir pramonės (1919–1922 ir 1939–1940), susisiekimo (1920–1922), gudų reikalų (1923 laikinai), užsienio reikalų (1922–1924) ministras. Daugiau
„Lietuvos
archyvai“
1988–2001 ėjęs Lietuvos archyvų tarnybos leidinys. Daugiau
Lietuvos
archyvai
Lietuvoje veikia valstybiniai (centriniai specializuoti ir regioniniai), savivaldos, žinybiniai, juridinių ir fizinių asmenų archyvai. Visų Lietuvos archyvų veiklą reguliuoja ir tvarko Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba. Daugiau
Lietuvos centrinis
valstybės archyvas
įstaiga, sauganti 1918–1940 ir nuo 1990 Lietuvos Respublikos, 1940–1990 Lietuvoje buvusių okupacinių institucijų, įstaigų ir organizacijų rašytinius dokumentus bei vaizdo ir garso dokumentus nuo 19 amžiaus 6 dešimtmečio iki šių dienų. Yra Viniuje. Daugiau