Autorius (-ė) Kazimieras Tamašauskas

Edvardas
Adamkavičius
20 a. pirmos pusės Lietuvos karo veikėjas. Divizijos generolas (1937). 1919 ėjo Lietuvos kariuomenės Generalinio štabo viršininko pareigas. 1928–1930 Devintojo pėstininkų pulko, 1930–1935 Trečiosios ir Antrosios pėstininkų divizijų vadas. Daugiau
Jonas Pranas
Aleksa
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, agronomas, sociologas, ekonomistas. Daugiau
Kazimieras
Ambrozaitis
20 a. pirmos pusės lietuvių visuomenės veikėjas, politikas. Daugiau
Apeliaciniai
rūmai
Lietuvos teismo institucija, veikusi 1933–40. Daugiau
Petras
Aravičius
20 a. pirmos pusės Lietuvos valstybės veikėjas. Teisininkas. 1929–1931 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras. Daugiau
Atsargos karininkų
sąjunga
karininkų organizacija, 1924–1940 veikusi Kaune. Atkurta 1989. Daugiau
Juozas
Audėnas
20 a. lietuvių visuomenės, Lietuvos valstybės, pasipriešinimo okupaciniams režimams, išeivijos veikėjas. 1939–1940 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto, Bendrojo Amerikos lietuvių fondo, Lietuvių tremtinių bendruomenės, Lietuvos laisvės komiteto veikėjas. Daugiau
Jonas
Augustaitis
20 a. lietuvių inžinierius statybininkas, išeivijos visuomenės veikėjas. Daugiau
Aukštasis
Prezidiumas
laikinoji nepriklausomos Lietuvos aukščiausioji valstybinė institucija, veikusi 1918 11 02–1919 04 04. Daugiau
Aukštieji karininkų
kursai
nuo 1923 Aukštieji karininkų didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto Didžiojo kursai, nuo 1932 Vytauto Didžiojo kursai. Įsteigti 1921 04 13 Kaune. 1932 išaugo į Aukštąją karo mokyklą. Kursus baigė apie 500 karininkų. Daugiau