Autorius (-ė) Albinas Bagdonas

atgaminimas
atsiminimo rūšis – tikslus įvykio, objekto (ar įvykių, objektų sekos) atsiminimas jiems nesikartojant. Daugiau
atkūrimas
atsiminimo rūšis – įsiminti dalykai atsimenami ne visai tiksliai kartu su kitais ankstesnės patirties dalykais, savaip pertvarkomi, apibendrinami, jungiami į tam tikrą sistemą. Daugiau
atmintis
individo gebėjimas įsiminti, sisteminti, išlaikyti ir atsiminti tai, kas patirta, suvokta ar galvota. Pirmasis eksperimentiškai tirti atmintį pradėjo H. Ebbinghausas. Daugiau
atpalaidavimo
mechanizmai
įgimtieji atpalaidavimo mechanizmai, gyvūnų įgimtų veiksmų ir jų kompleksų slopinimo pašalinimas sudirginus specifiniu dirgikliu. Daugiau
atpažinimas
atsiminimo rūšis – įvykio, objekto atsiminimas jam pasikartojus, jį pamačius. Daugiau
atraktantai
natūralios arba sintetinės lakiosios medžiagos vabzdžiams privilioti. Daugiau
atsiminimas
atminties procesas, kurio metu aktualizuojama tai, kas buvo įsiminta. Daugiau
aukštoji nervinė
veikla
galvos smegenų aukštesniųjų skyrių veikla, reguliuojanti organizmo sąveiką su aplinka. Daugiau
aukštosios nervinės
veiklos fiziologija
mokslas, tiriantis gyvūnų ir žmogaus elgesio bei psichikos neurofiziologinius mechanizmus. Daugiau
autizmas
liguistas atotrūkis nuo realybės, gyvenimas savo minčių ir fantazijų pasaulyje, abejingumas aplinkai, bendravino vengimas. Daugiau