Autorius (-ė) Albinas Bagdonas

išraiškos
judesiai
kūno judesiai, atspindintys emocines ir kitas būsenas. Žmonių išraiškos judesiai skirstomi į įgimtus ir bendrus visiems žmonėms bei susiformavusius veikiant gyvenimo sąlygoms. Daugiau
intereso
emocija
teigiamas išgyvenimas, kurį sužadina domėjimasis reikmių objektais ar susidūrimas su jais. Reiškiasi įkvėpimo, užsidegimo, įsitraukimo, įsigilinimo, kitais išgyvenimais ir juos atitinkančiomis veido bei pozos išraiškomis. Daugiau
išsiblaškymas
negebėjimas susikaupti, sutelkti dėmesio. Būna nuolatinis ir laikinas. Daugiau
interiorizacija
psichikos formavimasis perimant išorines veiklos stuktūras; psichinių reiškinių turinio formavimasis. Pirmieji interiorizacijos terminą ėmė vartoti prancūzų psichologai P. M. F. Janet, H. Wallonas ir Šveicarijos psichologas J. Piaget. Daugiau
išstūmimas
psichologijoje – vienas gynybos mechanizmų – nemalonių išgyvenimų, įvykių, impulsyvių arba dorovės normų neatitinkančių paskatų perkėlimas iš sąmonės į pasąmonę, psichologinis jų blokavimas. Apsaugo žmogų nuo nuolatinių nemalonių išgyvenimų. Daugiau
įsiminimas
informacijos, būsenų bei veiksmų įsidėmėjimas ir laikymas trumpalaikėje arba ilgalaikėje atmintyje. Vienas pagrindinių atminties procesų. Svarbus įsiminimo procesas yra kartojimas. Daugiau
įtaiga
neorganizuotas arba specialiai organizuotas ir kontroliuojamas psichologinis poveikis kitam asmeniui, jo suvokimo ir elgesio laikinas arba ilgalaikis keitimas. Įtaiga yra vienas svarbiausių sugestinės psichoterapijos metodų. Daugiau
introjekcija
taikomas ankstyvoje tyrimo stadijoje, siekiant sukurti darbines hipotezes ir numatyti tyrėją dominančius kintamuosius, taip pat norint papildyti arba patikslinti duomenis, gautus kitais tyrimo metodais. Daugiau
introspektyvioji
psichologija
psichologijos kryptis, kurios pagrindinis tyrimo metodas yra introspekcija. Introspektyviosios psichologijos ištakos – prancūzų matematiko ir filosofo R. Descartes’o, anglų filosofo J. Locke’o filosofijos teorijos. Daugiau
impotencija
vyro nepajėgumas atlikti lytinį aktą. Daugiau