Autorius (-ė) Albinas Bagdonas

Wolfgang
Köhler
Volfgangas Kėleris, 20 a. vokiečių psichologas. Vienas geštaltpsichologijos pradininkų. Daugiau
konekcionizmas
Jungtinių Amerikos Valstijų psichologo E. L. Thorndike’o vartotas terminas vadinamajai bandymų ir klaidų patirčiai paaiškinti. Daugiau
kontrolės
lokusas
asmenybės nuostata, kad viskas, kas atsitinka žmogui, priklauso arba nuo paties žmogaus, arba sėkmes ar nesėkmes lemia išorinės jėgos, tai yra kiti žmonės, likimas, antgamtinės jėgos. Daugiau
laikymas
atmintyje
vienas pagrindinių atminties procesų (greta atsiminimo, įsiminimo, užmiršimo). 19 a. pabaigoje pirmasis laikymo atmintyje tyrimus atliko vokiečių psichologas H. Ebbinghausas. Daugiau
Juvencijus
Lapė
20 a.–21 a. psichologas. Lietuvos psichologų draugijos vienas steigėjų. Tyrė bendrąją, asmenybės, darbo, inžinerinę, eksperimentinę, teisės psichologiją. Daugiau
lyginamoji
psichologija
tiria žmogaus ir gyvūnų psichikos kilmės ir raidos panašumus bei skirtumus, aiškina psichikos evoliucijos tendencijas. Pradėjo formuotis 19 a. antroje pusėje, atsiradimą paskatino Ch. R. Darwino organizmų evoliucijos teorijos paskelbimas, eksperimentinės psichologijos susiformavimas. Daugiau
lytėjimas
žmogaus ir gyvūnų gebėjimas nustatyti objektų savybes (paviršių, formą, dydį) naudojantis odos ir kinesteziniais receptoriais. Daugiau
maksimalizmas
laikymasis principo kelti sau ir kitiems didžiausius politinius, visuomeninius ar asmeninius reikalavimus, siekti aukščiausio tikslo. Daugiau
maksimalizmas
judėjimas literatūroje, vaizduojamajame mene, žiniasklaidoje, dizaine, muzikoje, deklaruojantis dauginius tikslus ir visų reiškinių, objektų daugiaprasmiškumą. Daugiau
maksimalizmas
kai kurių politinių judėjimų viena programinių nuostatų. Tokios grupės vadinamos maksimalistinėmis. Daugiau