Autorius (-ė) Albinas Bagdonas

konekcionizmas
Jungtinių Amerikos Valstijų psichologo E. L. Thorndike’o vartotas terminas vadinamajai bandymų ir klaidų patirčiai paaiškinti. Daugiau
Wolfgang
Köhler
Volfgangas Kėleris, 20 a. vokiečių psichologas. Vienas geštaltpsichologijos pradininkų. Tyrė antropoidų psichologiją. Daugiau
kontrolės
lokusas
asmenybės nuostata, kad viskas, kas atsitinka žmogui, priklauso arba nuo paties žmogaus, arba sėkmes ar nesėkmes lemia išorinės jėgos, tai yra kiti žmonės, likimas, antgamtinės jėgos. Daugiau
instinktas
pagrindiniai biologiniai potraukiai, kuriuos reikia patenkinti, kad būtų pasiekta fiziologinė pusiausvyra. S. Freudas išskyrė lytinius ir savisaugos instinktus. Daugiau
interesas
asmens teigiamas santykis su objektu, reiškiniu, įvykiu, informacija ir kita; visa, kas skatina asmenį domėtis jam svarbiais dalykais. Daugiau
intuicija
specifinė psichinio aktyvumo forma, pasireiškianti nuojauta, tiesioginiu esmės suvokimu ir tuo pagrįstu sprendimo priėmimu. Intuicija remiasi greitu tam tikrų elementų, nuostatų, patirties sujungimu į vieną visumą. Daugiau
jaudinimasis
emocinio išgyvenimo arba psichologinės įtampos padidėjimas gavus svarbią žinią, atsitikus netikėtam įvykiui, bendraujant, reaguojant į kitų žmonių elgesį ir kita. Svarbus žmogaus psichiniam aktyvumui. Daugiau
intelektas
aukštųjų pažinimo gebėjimų (dažniausiai mąstymo) mokytis ir išmokti, spręsti problemas, susivokti naujose situacijose, atskleisti reiškinių tarpusavio ryšius, pasinaudoti patirtimi visuma. Pirmasis intelekto testų kūrėjas A. Binet. Daugiau
intelekto
koeficientas
žmogaus protinių gebėjimų rodiklis, matuojamas intelekto testais. Daugiau
intelekto
testai
priemonė asmens intelektui įvertinti (matuoti). Pirmasis priemonę intelektiniams gebėjimams įvertinti bandė sukurti psichologas F. Galtonas. Daugiau