Autorius (-ė) Albinas Bagdonas

interiorizacija
psichikos formavimasis perimant išorines veiklos stuktūras; psichinių reiškinių turinio formavimasis. Pirmieji interiorizacijos terminą ėmė vartoti prancūzų psichologai P. M. F. Janet, H. Wallonas ir Šveicarijos psichologas J. Piaget. Daugiau
introjekcija
taikomas ankstyvoje tyrimo stadijoje, siekiant sukurti darbines hipotezes ir numatyti tyrėją dominančius kintamuosius, taip pat norint papildyti arba patikslinti duomenis, gautus kitais tyrimo metodais. Daugiau
introspektyvioji
psichologija
psichologijos kryptis, kurios pagrindinis tyrimo metodas yra introspekcija. Introspektyviosios psichologijos ištakos – prancūzų matematiko ir filosofo R. Descartes’o, anglų filosofo J. Locke’o filosofijos teorijos. Daugiau
intuicija
specifinė psichinio aktyvumo forma, pasireiškianti nuojauta, tiesioginiu esmės suvokimu ir tuo pagrįstu sprendimo priėmimu. Intuicija remiasi greitu tam tikrų elementų, nuostatų, patirties sujungimu į vieną visumą. Daugiau
įsiminimas
informacijos, būsenų bei veiksmų įsidėmėjimas ir laikymas trumpalaikėje arba ilgalaikėje atmintyje. Vienas pagrindinių atminties procesų. Svarbus įsiminimo procesas yra kartojimas. Daugiau
išraiškos
judesiai
kūno judesiai, atspindintys emocines ir kitas būsenas. Žmonių išraiškos judesiai skirstomi į įgimtus ir bendrus visiems žmonėms bei susiformavusius veikiant gyvenimo sąlygoms. Daugiau
išsiblaškymas
negebėjimas susikaupti, sutelkti dėmesio. Būna nuolatinis ir laikinas. Daugiau
išstūmimas
psichologijoje – vienas gynybos mechanizmų – nemalonių išgyvenimų, įvykių, impulsyvių arba dorovės normų neatitinkančių paskatų perkėlimas iš sąmonės į pasąmonę, psichologinis jų blokavimas. Apsaugo žmogų nuo nuolatinių nemalonių išgyvenimų. Daugiau
įtaiga
neorganizuotas arba specialiai organizuotas ir kontroliuojamas psichologinis poveikis kitam asmeniui, jo suvokimo ir elgesio laikinas arba ilgalaikis keitimas. Įtaiga yra vienas svarbiausių sugestinės psichoterapijos metodų. Daugiau
jaudinimasis
emocinio išgyvenimo arba psichologinės įtampos padidėjimas gavus svarbią žinią, atsitikus netikėtam įvykiui, bendraujant, reaguojant į kitų žmonių elgesį ir kita. Svarbus žmogaus psichiniam aktyvumui. Daugiau