Autorius (-ė) Albinas Bagdonas

adinamija
dalinis ar bendras organizmo nusilpimas. Daugiau
acetilcholinas
acto rūgšties ir cholino junginys. Daugiau
akomodacija
asmenų ar grupių savitarpio prisitaikymas ir prisiderinimas susitarimu. Daugiau
amnezija
visiškas arba dalinis atminties netekimas (atminties spraga). Daugiau
aiškiaregystė
daiktų, buvusių, esamų ar būsimų įvykių apibūdinimas nesiremiant mokslui žinomais informacijos gavimo bei prognozavimo būdais. Daugiau
agresija
gyvūno elgesys, nukreiptas prieš kitą individą. Daugiau
amuzija
gebėjimų suvokti ir atlikti muziką sutrikimas arba visiškas praradimas. Daugiau
anoreksija
liguista apetito stoka, nevalgymas arba valgymo sutrikimas. Daugiau
anozognozija
suvokimo sutrikimas. Daugiau
amencija
sąmonės susilpnėjimas, pasireiškiantis mąstymo, suvokimo sutrikimais. Daugiau