Autorius (-ė) Albinas Bagdonas

apmirimas
tariamoji mirtis, gyvūnų gynybos rūšis. Daugiau