Autorius (-ė) Gintaras Mitrulevičius

egalitarizmas
utopinė socialinė teorija, paremta žmonių lygybės įgyvendinimo idėja. Daugiau
eurokomunizmas
20 a. 8 dešimtmečio kai kurių Europos šalių komunistų partijų ideologija ir politika, nepriklausoma nuo SSRS. Pripažino kritiką partijos viduje, politinį pliuralizmą, daugiapartinę sistemą, skelbė taikų, parlamentinį demokratinį socializmo kūrimą. Daugiau
Vladimir
Lenin
Vladimiras Leninas, 20 a. Rusijos politikos veikėjas, bolševikų partijos ir sovietinės valstybės įkūrėjas, komunizmo teoretikas. Daugiau
Aleksandr
Parvus
Aleksandras Parvusas, Rusijos ir Vokietijos socialdemokratų judėjimo veikėjas, marksizmo teoretikas, publicistas. Daugiau
Josif
Stalin
Josifas Stalinas, SSRS valstybės vadovas. Represijos ir teroras buvo vienas stalinistinio totalitarizmo bruožų. Anot istoriko R. Service’o, J. Stalinas inicijavo masinį sistemingą žmonių žudymą ir yra viena liūdniausiai pagarsėjusių istorijos figūrų. Beribis jo garbinimas apogėjų pasiekė po II pasaulinio karo. Daugiau
stalinizmas
politinis režimas, socialinės ekonominė sistema, J. Stalino valdymo laikotarpiu susiformavusi SSRS, jos pavyzdžiu – Vidurio Rytų Europos ir kai kuriose kitose šalyse; stalinistinė komunizmo ideologijos interpretacija. Daugiau
totalitarizmas
politinio režimo forma, kai valstybė siekia visiškai kontroliuoti visas visuomenės gyvenimo sritis. Klasikiniai pavyzdžiai – nacių Vokietija ir Josifo Stalino valdoma SSRS, dėl to, ar priskirtini totalitariniams įvairūs kiti 20 a. (ir ankstesni) politiniai režimai, nėra vieningos nuomonės. Daugiau
Lev
Trockij
Levas Trockis, Rusijos socialdemokratų ir komunistinio judėjimo veikėjas. Pagrindinis trockizmo ideologas, V. Lenino ir J. Stalino oponentas. Daugiau
trockizmas
L. Trockio, jo šalininkų bei sekėjų suformuota ir atstovaujama 20 a. komunizmo ideologijos versija; ja besivadovaujantis politinis judėjimas. Daugiau