Autorius (-ė) Arūnas Bubnys

Alaus
pučas
Vokietijos nacionalsocialistų bandymas 1923 11 08–09 įvykdyti valstybės perversmą. Daugiau
anšliusas
judėjimas už Austrijos prisijungimą prie Vokietijos. Anšliuso idėjos išpopuliarėjo žlugus Austrijai-Vengrijai (1918). 1938 03 11–12 Vokietija okupavo Austriją, 03 13 ją aneksavo. Daugiau
Antrasis pasaulinis
karas
1939–1945 vykęs Ašies valstybių (Vokietija, Italija, Japonija ir kitos) karas su Sąjungininkais – Didžiąja Britanija, Jungtinėmis Amerikos Valstijomis, Prancūzija, SSRS ir kitomis valstybėmis. Baigėsi Sąjungininkų pergale. Daugiau
„Apžvalga“
Lietuvos antinacinio pasipriešinimo pogrindinis laikraštis. Ėjo 1942 pradžioje–1944 pradžioje. Daugiau
Armija
Krajova
slapta karinė organizacija, per II pasaulinį karą veikusi visoje Lenkijos valstybės ikikarinėmis sienomis teritorijoje. Daugiau
Holokaustas
1939–1945 nacių režimo vykdytas žydų persekiojimas ir naikinimas Vokietijoje ir jos okupuotose valstybėse. Sausio 27‑oji – Tarptautinė Holokausto aukų atminimo diena. Rugsėjo 23‑oji – Holokausto Lietuvoje diena. Daugiau
Lietuva Vokietijos okupacijos
metais (1941–1944)
nacių Vokietijos okupacinio režimo Lietuvoje laikotarpis. Daugiau
lietuvių antinacinis
pasipriešinimas
1941–1944 lietuvių patriotų priešinimasis nacių Vokietijos okupaciniam režimui. Pagrindinis tikslas – atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Daugiau
Lietuvių
frontas
Lietuvos antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo organizacija. Nuo 1941 09 22 plėtojo Lietuvių aktyvistų fronto veiklą. Daugiau
Lietuvių fronto
biuletenis
lietuvių antinacinio pasipriešinimo leidinys, ėjęs 1942–1944 Kaune. Daugiau