Autorius (-ė) Nastazija Kairiūkštytė

Draugija Vilniaus
kraštui remti
organizacija, veikusi 1939 10–1940 07. Daugiau
„Dvylika Vilniaus
apaštalų“
slapta lietuvių kultūros draugija. Veikė nuo paskutiniųjų 19 a. metų iki 1904 Vilniuje. Daugiau
emigracija
asmens ar jų grupės persikėlimas iš vienos valstybės į kitą dėl ekonominių, politinių, religinių ar asmeninių priežasčių. Daugiau
imigracija
užsienio valstybės piliečių ar asmenų be pilietybės atvykimas į valstybę nuolat arba ilgą laiką joje gyventi. Dažniausiai kyla dėl ekonominių priežasčių, nes darbo užmokestis įvairiose šalyse labai skiriasi, todėl darbuotojai vyksta į ekonomiškai stipresnes valstybes siekdami geresnio pragyvenimo. Daugiau
išeivija
į kitas šalis išvykę gyventi kurios nors tautos žmonės, jų visuma. Daugiau
Juozas
Kairiūkštis
19 a. pabaigos–20 a. pirmos pusės lietuvių pedagogas, visuomenės veikėjas. Vienas lietuvių švietimo organizacijos Rytas steigėjų (1912). 1919–1927 Vilniaus lietuvių mokytojų seminarijos direktorius. Daugiau
kolonizacija
žmonių masinis persikėlimas gyventi į kitas teritorijas. Daugiau
Marcelė
Kubiliūtė
Lietuvos visuomenės veikėja. 1918–1925 dirbo Lietuvos žvalgyboje, 1925–1940 Užsienio reikalų ministerijoje. 1941 sukilimo veikėja. Daugiau