Autorius (-ė) Kęstutis Kilinskas

Varšuvos
mūšis
Lenkijos ir Sovietų Rusijos kariuomenių kautynės, vykusios 1920 08 12–17 į šiaurę nuo Varšuvos. Daugiau
hibridinis
karas
šiuolaikinė karo forma. Bruožai: veiksmų modalumas ir sinchronizavimas, sulydymas, daugialypiškumas, nusikalstamumas. Daugiau