Autorius (-ė) Justinas Sajauskas

Bronius
Brazauskas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žalgirio rinktinės štabo viršininkas. Daugiau
Čėplos
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvių šeima. Daugiau
Jurgis
Ilgūnas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žalgirio rinktinės vadas. Daugiau
Juozas
Jankauskas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Tauro apygardos vadas. Daugiau
Adomas
Jasenauskas
20 a. Lietuvos katalikų kunigas, spaudos darbuotojas. Daugiau
Dominykas
Jėčys
vienas Lietuvos partizanų vadų. Dainavos apygardos ir Pietų Lietuvos srities vadas. Daugiau
Juodžiai
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima. Daugiau
Jonas
Kleiza
vienas Lietuvos partizanų vadų. Tauro apygardos vado adjutantas, Žalgirio rinktinės vadas. Daugiau
Pranas
Kleiza
vienas Lietuvos partizanų vadų. Geležinio Vilko rinktinės vadas. Daugiau
Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio Tarybos Deklaracija
svarbiausias Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo (1949 02) dokumentas. Priimtas 02 16. Išdėstyta pasipriešinimo programa, suvereni Lietuvos valdžia priskirta tautai, o aukščiausiąja tautos politine institucija paskelbta šio sąjūdžio Taryba. Daugiau