Autorius (-ė) Justinas Sajauskas

Juozas
Lukša
vienas žymiausių Lietuvos partizanų vadų. Vyriausio ginkluotųjų pajėgų štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas. Daugiau
Lietuvos laisvės kovos
sąjūdžio Tarybos Deklaracija
svarbiausias Lietuvos partizanų vadų suvažiavimo (1949 02) dokumentas. Priimtas 02 16. Išdėstyta pasipriešinimo programa, suvereni Lietuvos valdžia priskirta tautai, o aukščiausiąja tautos politine institucija paskelbta šio sąjūdžio Taryba. Daugiau
Klemensas
Širvys
vienas Lietuvos partizanų vadų. Pirmas žmogus iš Vakarų, su kuriuo susitiko Lietuvos partizanų vyriausiasis vadas J. Žemaitis. Nuo 1951 buvo Žalgirio rinktinės vadas. Daugiau
Jonas
Valenta
vienas Lietuvos partizanų vadų. Geležinio Vilko rinktinės vadas. Daugiau
Lietuvos partizanų
vadų suvažiavimas
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo atstovų, daugiausia partizanų vadų, susirinkimas. Įvyko 1949 02 02–22 Mėnaičių kaime (Radviliškio vlsč.). Daugiau
Sergijus
Staniškis
Lietuvos karo ir rezistencijos veikėjas, vienas partizanų vadų. Pietų Lietuvos srities vadas. Daugiau
Vincas
Peckus
lietuvių pedagogas, kraštotyrininkas. Daugiau
Stanynai
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui šeima. Daugiau
Čėplos
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo dalyvių šeima. Daugiau
Jurgis
Vasiliauskas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Daugiau