Autorius (-ė) Justinas Sajauskas

Kazimieras
Pyplys
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio įgaliotinis užsieniui. Daugiau
Popieros
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima. Daugiau
Pranskaičiai
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui veikėjų šeima. Daugiau
Raišupio
kautynės
Lietuvos partizanų ir vidaus kariuomenės kareivių bei stribų 1947 07 30 mūšis. Daugiau
Rimšos
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima. Daugiau
Rudmickai
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima. Daugiau
Vincas
Seliokas
Lietuvos antinacinio ir antisovietinio pasipriešinimo veikėjas. Bendro demokratinio pasipriešinimo sąjūdžio Prezidiumo pirmininkas. Daugiau
Senavaičiai
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima. Daugiau
Stanaičiai
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima. Daugiau
Stanynai
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui šeima. Daugiau