Autorius (-ė) Justinas Sajauskas

Lietuvos partizanų
vadų suvažiavimas
Lietuvos antisovietinio pasipriešinimo atstovų, daugiausia partizanų vadų, susirinkimas. Įvyko 1949 02 02–22 Mėnaičių kaime (Radviliškio valsčius). Daugiau
Juozas
Lukša
vienas žymiausių Lietuvos partizanų vadų. Vyriausio ginkluotųjų pajėgų štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas. Daugiau
Marčiulaičiai
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyviai. Daugiau
miškiniai
sovietų okupacijos laikotarpio Lietuvos laisvės kovotojai partizanai. Daugiau
Vaclovas
Navickas
vienas Lietuvos partizanų vadų. Gedimino rinktinės vadas, Tauro apygardos vado pavaduotojas. Daugiau
Zigmas
Neciunskas
Dzūkijos partizanų ryšininkas ir rėmėjas. Daugiau
Olekos
Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvių šeima. Daugiau
Paverknių
kautynės
Lietuvos partizanų ir NKVD mūšis. Įvyko 1945 03 25 Jiezno apylinkėse. Daugiau
Vincas
Peckus
lietuvių pedagogas, kraštotyrininkas. Daugiau
Povilas
Pečiulaitis
vienas Lietuvos partizanų vadų. Žalgirio rinktinės vadas. Daugiau