Autorius (-ė) Jolita Horbačauskienė

Albanijos
švietimas
pirmoji mokykla dėstomąja albanų kalba įsteigta 1886. Ikimokyklinis neprivalomas ugdymas apima vaikų darželius ir parengiamąsias klases. Privalomas pagrindinis ugdymas yra dviejų pakopų (pradinis ir žemesnysis vidurinis). Aukštesnysis vidurinis ugdymas yra neprivalomas ir prasideda nuo 16 metų. Daugiau
Argentinos
švietimas
švietimo sistema pradėta formuoti 1816 paskelbus nepriklausomybę. 1970 įvestas privalomas nemokamas pradinis mokymas. Aukštosios mokyklos skirstomos į universitetines ir neuniversitetines. Daugiau
Australijos
švietimas
mokslas valstybinėse mokyklose yra nemokamas ir privalomas nuo 6 iki 15 metų. Baigusieji pradines mokyklas priimami į vidurines mokyklas arba gali mokytis amatų mokyklose. Užsienio kalba nėra privalomas mokomasis dalykas. Aukštasis mokslas yra mokamas. Daugiau
Juodkalnijos
švietimas
1880 įsteigta pirmoji progimnazija. Daugiau