Autorius (-ė) Vilija Aleknevičienė

klimato
finansai
finansiniai ištekliai, skirti finansuoti veikloms, susijusioms su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie klimato kaitos. Daugiau
oro sąlygų išvestinės
finansinės priemonės
finansiniai sandoriai, kuriuos įmonės naudoja kaip rizikos valdymo strategiją, siekdamos sumažinti su nepalankiomis ar netikėtomis oro sąlygomis susijusią riziką, o finansų rinkos dalyviai – kaip vieną iš investavimo galimybių portfelių efektyvumui didinti. Daugiau
tvarusis
finansavimas
finansinių paslaugų suteikimas, kai į verslo ar investicinius sprendimus integruojami aplinkos, socialiniai ir valdymo kriterijai, siekiant ilgalaikės naudos suinteresuotosioms šalims. Daugiau
žaliasis
draudimas
draudimo liudijimu įforminta sutartis, pagal kurią įmonė arba asmuo gauna finansinę apsaugą arba patirtų nuostolių kompensaciją iš draudimo bendrovės, o visuomenė – naudą dėl aplinkos išsaugojimo per draudimo bendrovės siūlomus žaliuosius draudimo produktus. Daugiau
žaliasis rizikos
kapitalas
finansavimo forma, kai rizikos kapitalo įmonės ar fondai suteikia privatų kapitalą veiklą pradedančioms ar esančioms ankstyvojoje veiklos stadijoje įmonėms, turinčioms didelį augimo potencialą ir investuojančioms į aplinkosaugos projektus. Daugiau
žaliasis smegenų
plovimas
verslo organizacijos strategija, kai rinkodaros ar kitais tikslais suinteresuotosioms šalims apgaulingai pateikiama informacija, kad jos politika, veikla ir produktai yra draugiški aplinkai. Daugiau
žalieji
finansai
finansiniai ištekliai, skirti finansuoti veikloms, susijusioms su aplinkosauginių tikslų įgyvendinimu. Daugiau
žalieji
indeksai
investicijų portfeliai, kuriuos sudaro žaliuosius produktus gaminančių ir žaliąsias paslaugas teikiančių įmonių akcijos arba obligacijos. Yra žaliųjų akcijų indeksai ir žaliųjų obligacijų indeksai. Daugiau
žaliosios
akcijos
kintamų pajamų vertybiniai popieriai, kurie leidžiami siekiant pritraukti nuosavų finansavimo šaltinių aplinkosaugos (žaliesiems) projektams įgyvendinti. Žaliąsias akcijas išleidžia aplinką tausojančios (draugiškos aplinkai) įmonės. Daugiau
žaliosios
investicijos
investicijos į veiklas, susijusias su aplinkosauginių tikslų įgyvendinimu. Daugiau