Autorius (-ė) Vilija Aleknevičienė

žaliosios
obligacijos
fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai, kurie leidžiami siekiant pritraukti skolintų finansavimo šaltinių aplinkosaugos (žaliesiems) projektams įgyvendinti ir atitinka savanoriško tokių vertybinių popierių emisijos proceso gaires. Daugiau
tvarusis
finansavimas
finansinių paslaugų suteikimas, kai į verslo ar investicinius sprendimus integruojami aplinkos, socialiniai ir valdymo kriterijai, siekiant ilgalaikės naudos suinteresuotosioms šalims. Daugiau
žaliosios
akcijos
kintamų pajamų vertybiniai popieriai, kurie leidžiami siekiant pritraukti nuosavų finansavimo šaltinių aplinkosaugos (žaliesiems) projektams įgyvendinti. Žaliąsias akcijas išleidžia aplinką tausojančios (draugiškos aplinkai) įmonės. Daugiau
žaliosios
investicijos
investicijos į veiklas, susijusias su aplinkosauginių tikslų įgyvendinimu. Daugiau
klimato
finansai
finansiniai ištekliai, skirti finansuoti veikloms, susijusioms su klimato kaitos švelninimu ir prisitaikymu prie klimato kaitos. Daugiau
žalieji
finansai
finansiniai ištekliai, skirti finansuoti veikloms, susijusioms su aplinkosauginių tikslų įgyvendinimu. Daugiau