Autorius (-ė) Aušra Navickienė

Blumowicziaus
spaustuvė
Bliumovičiaus spaustuvė, įmonė, 1833–1915 veikusi Vilniuje. Lietuvių kalba išspausdino 20 leidinių (katekizmą, katalikų maldaknygių, elementorių). Daugiau
Aleksander Wiktor
Bohatkiewicz
Aleksandras Viktoras Bohatkevičius, 19 a. Lietuvos filologas, knygotyrininkas. Pirmasis Europoje 1829–1831 Vilniaus universitete dėstė tuomet bibliografija vadintą dalyką, apėmusį dabartinių savarankiškų knygotyros, bibliografijos ir bibliotekininkystės mokslų pagrindus. Daugiau
Diecezijos
spaustuvė
įmonė, veikusi 1799–1843 Vilniuje. Įkūrė Vilniaus vyskupas J. N. Kosakovskis. Lietuvių kalba 1802–44 išspausdino 68 knygas ir smulkiuosius spaudinius. Daugiau
Dworzeco
spaustuvė
spaustuvė 1829–1941 veikusi Vilniuje (1862–1879 dvi spaustuvės, 1892–1903 ir litografija). Įkūrė ir vadovavo A. I. Dworzecas. Daugiausia spausdino leidinius hebrajų, rusų, lenkų kalbomis. Lietuvių kalba išspausdino 49 knygas. Daugiau
Domas
Kaunas
lietuvių knygotyrininkas, kultūros istorikas, bibliofilas. Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (2011). Gedimino ordino Riterio kryžius (1997), Latvijos Respublikos Pripažinimo ordino Komandoro didysis kryžius (2011). Lietuvos mokslo premija (1994). Daugiau
knygotyra
humanitarinių mokslų tarpdalykinė šaka, kompleksiškai tirianti knygą ir knygininkystę (knygų leidybą, gamybą ir platinimą) kaip objektyviai egzistuojančios tikrovės reiškinį, jo raidos dėsningumus, raiškos būdus ir šiuolaikines gyvavimo formas. Daugiau
knygotyros mokslas
Lietuvoje
Lietuvoje knygotyros pradininkai 19 a. pradžioje buvo Vilniaus universiteto mokslininkai ir jo ugdytiniai – J. Lelewelis, A. W. Bohatkiewiczius, J. K. Plateris. Daugiau